<< poprzednia strona

Pakiet edukacyjny do chemii zawiera trzy zestawy testów (wspólne dla obu zakresów) ściśle skorelowanych z podręcznikami Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON.

Publikacja jest przeznaczona dla nauczycieli, którzy chcą skrupulatnie i efektywnie sprawdzać postępy uczniów w nauce oraz reagować na dostrzeżone w ich wiedzy braki. Temu celowi służą testy zamknięte, które podsumowują materiał zawarty w konkretnym dziale podręcznika. Zróżnicowano je pod względem stopnia trudności. Nauczyciel ma możliwość wyboru jednej z dwu przygotowywanych wersji. Wiedzę nabytą w dłuższym okresie sprawdzają testy semestralne i roczne.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży. Otrzymują ją bezpłatnie wszyscy nauczyciele korzystający na lekcjach z podręczników naszego wydawnictwa.